Als overheid is de provincie gewend om subsidies te verstrekken op basis van vooraf bepaalde criteria. Over het algemeen is de opzet van het plan daarbij belangrijker dan de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten. En op gebied van inkoop en leningen wordt normaliter het financieel rendement gewaardeerd, en niet de maatschappelijke impact (sociaal, ecologisch). Bij het BOF werkt dat dus anders; er wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen de financiële en de maatschappelijke waarde.

Betekenisvol ondernemen

Het Brabant Outcomes Fund is ontstaan uit het provinciale programma Versterken Sociale Veerkracht, dat ervoor zorgt dat meer mensen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in Brabant. Want hoewel Brabantse cijfers laten zien dat er veel innovaties zijn en dat de economie groeit, zijn er ook nog steeds sociale en ecologische uitdagingen. Werkeloosheid onder laagopgeleiden, energie-armoede, inkomensongelijkheid en mensen die in een minder veerkrachtige situatie leven.
Om als maatschappij de beweging naar een betekeniseconomie te maken, is de inzet van alle Brabanders nodig. Voor het vervolg wil het Brabant Outcomes Fund daarom ook het overige bedrijfsleven, burgers en overheden actief betrekken, zodat de maatschappelijke uitdagingen in Brabant op grote schaal worden aangepakt.

Contact

Leertraject