Er werd onder andere deelgenomen vanuit de regio Baden-Württemberg, de Europese Commissie, de OECD en natuurlijk de provincie Noord-Brabant. De samenvatting van het event vind je in dit visuele verslag.

Het online event was een initiatief van Interreg project ITHACA en het Brabant Outcomes Fund. Het bouwde voort op de jarenlange samenwerking tussen de regio Baden-Württemberg en de provincie Noord-Brabant.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren heette alle aanwezigen van harte welkom. Hij benadrukte de uitdagingen die de twee regio’s gemeen hebben en de noodzaak van het gezamenlijk optrekken op onderwerpen als gezondheid, opschalen van sociale innovatie, digitalisering en impactinvestering: “Door deze krachtige regionale samenwerking leren we samen hoe we kunnen sturen op brede welvaart voor alle Brabanders”.

Vanuit zowel de regio Baden-Württemberg als Brabant werd kort inzicht gegeven in de verschillende instrumenten die in beide regio’s worden ingezet om ondernemers tijdens de corona-crisis te ondersteunen. De deelnemers bespraken in hoeverre deze maatregelen gericht zijn op het stimuleren van gezondheid van bedrijven en burgers en in hoeverre de maatregelen aansluiten bij de financieringsvragen van ondernemers die sectoroverstijgend werken.

In een van de deelsessies werd dieper ingegaan op een van de instrumenten die Noord-Brabant in zet: het Brabant Outcomes Fund (BOF). We lichtten toe dat het BOF meer is dan een financieringsinstrument: het is ook gericht op het stimuleren van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen overheidsorganisaties en tussen publieke en private partijen. Waarmee uiteindelijk ondernemers ondersteund worden die op meerdere manieren positief bijdragen aan de (Brabantse) samenleving: door economische, ecologische en sociale waarde toe te voegen.

De sessie werd plenair afgesloten met enkele tips uit de verschillende deelsessies. Een gemene deler van de sessies was de waarde van maatschappelijk ondernemers, lokale initiatieven en het belang om toe te werken naar een brede welvaart voor iedereen.

Contact

Internationale uitwisseling van ideeën voor een gezonde samenleving na corona

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.