Deze video gaat over Fladderfarm Mobiel

Vertel eens, wie zijn jullie?

Wij zijn Freek Vullings, Sabine Knibbe en Queeny Rooijakkers en we studeren momenteel alle drie af aan de HAS Hogeschool. Freek studeert bedrijfskunde en agribusiness in Venlo en heeft thuis een Pluimveebedrijf in Castenray. Sabine volgt dezelfde opleiding in Den Bosch en zij is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Hazerswoude-Dorp. Queeny studeert Dier- en Veehouderij in Den Bosch. Haar interesses liggen bij marketing, consumentengedrag én pluimvee.

Wat is jullie opdracht voor de kipcaravan?

Wij hebben vanuit Coöperatie Eggstra de opdracht gekregen een verdienmodel uit te werken voor het concept kipcaravan. Hierbij houden we rekening met de sociale- en milieu-impacten en zorgen we ervoor dat een zelfstandig ondernemer er een volwaardig inkomen uit kan halen. Dit wordt onder andere onderzocht door middel van True Cost Pricing. Een uitdagende opdracht, waarbij we de kennis en ervaring die we hebben opgedaan in de voorafgaande jaren op de HAS kunnen toepassen. We zijn volop in contact met diverse instanties zoals de gemeente, zorginstellingen en ook bedrijven die specifiek zijn gericht op de pluimveesector.

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

In het onderzoek staat de bedrijfsvoering centraal en komen de positieve en negatieve effecten van de kipcaravan aan de orde. Die effecten gaan onder andere over milieu en natuuronderhoud maar ook over sociale aspecten. Bij het sociale aspect hebben we onder andere de mogelijkheden onderzocht om een zinvolle werkplek te realiseren voor hulpboeren, dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit was voor ons een nieuw onderwerp omdat wij met name zijn opgeleid in de agrarische sector.

Hebben jullie al een oplossingsrichting voor ogen?

Het onderzoek is bijna klaar. In de komende twee weken analyseren we de uitkomsten en brengen we advies uit. Zo is een is een belangrijke uitkomst van het onderzoek gericht op de manier waarop de formule kipcaravan kan worden opgeschaald via de Coöperatie Eggstra. Ook hebben we duidelijk in beeld welke impact de kipcaravan heeft op de economische, ecologische en sociale aspecten.

Welke tip hebben jullie voor ondernemers die hun meervoudige impact willen opschalen?

De eerste stap is het goed in kaart brengen van je meervoudige impact. Zorg dat je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheidt. Breng eerst de aspecten in kaart waarvan je denkt dat deze de grootste impact hebben op de onderneming. En daarna komen de aspecten met een kleinere impact pas aan de orde. Houd er rekening mee dat aspecten waarvan je dacht dat ze een kleine impact zouden hebben, bij nader inzien toch meer impact hebben en andersom. Blijf dus gedurende het gehele onderzoek steeds kritisch en open minded!

Welke oproep willen jullie doen aan het netwerk rond het Brabant Outcomes Fund?

Blijf interesse tonen in nieuwe initiatieven van bedrijven en innovaties. Deze kunnen de lokale en regionale samenleving versterken. Het netwerk van het Brabant Outcomes Fund kan een bijdrage leveren door momenten te organiseren waarbij ondernemers van elkaar kunnen leren door in elkaars ‘keuken’ te kijken, kritische vragen te stellen en elkaars kennis en expertise te gebruiken. Wij komen dan ook graag vertellen welke inzichten wij hebben opgedaan.

Contact

HAS Hogeschool onderzoekt verdienmodel voor kipcaravan

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.