Hoe ben je betrokken bij het BOF?

Het is de bedoeling dat het Oranje Fonds een van de investeerders zal zijn in het BOF, tezamen met de Rabobank Foundation en Stichting DOEN. Met onze voorfinanciering kunnen de sociaal ondernemers aantonen dat hun aanpak werkt. Als dat het geval is zal de provincie de investering aan de drie fondsen terugbetalen.

Wat is jouw persoonlijke drive om hieraan mee te doen?

Ik ben erg geïnteresseerd of de aanpak, waarbij tegelijkertijd via een snelle selectieprocedure een aantal sociaal ondernemers in de gelegenheid wordt gesteld om maatschappelijk rendement te maken, er toe kan bijdragen dat het eenvoudiger wordt om een SIB vorm te geven. Deze efficiencyslag kan er toe leiden dat er meer mensen worden geholpen, waarvoor ook nog eens minder maatschappelijke kosten nodig zijn. Dit komt de leefbaarheid en de sociale samenhang in Brabant zeker ten goede.

Welke les over impact maken wil je met ons delen?

Het gaat erom de doelgroep als uitgangspunt te houden. Zorg dat zij op een goede manier worden begeleid en verder worden geholpen en luister daarbij goed naar hun behoeften en spreek hun intrinsieke motivatie aan. Dan kunnen er echte stappen worden gezet. En zorg daarbij altijd voor zoveel mogelijk lokaal draagvlak en samenwerking, zodat zo nodig bij de begeleiding ook een beroep op andere ondersteuning kan worden gedaan.

Wanneer is het BOF volgens jou een succes?

Voor het Oranje Fonds is het BOF een succes als een aantal doelstellingen wordt behaald. Daarbij gaat het er in de eerste plaats om, dat hierdoor aantoonbaar zoveel mogelijk mensen aan een baan worden geholpen en/of belangrijke stappen zetten naar meer participatie. Het mee kunnen doen naar vermogen zit in het hart van het beleid van het Oranje Fonds. En in de tweede plaats dat de sociale ondernemingen erin slagen om dit op een vernieuwende manier te doen. Deze mooie, brede aanpak met meerdere SIB’s tegelijk zal ongetwijfeld ook tot veel nieuwe inzichten leiden, wat van belang is voor de verdere ontwikkeling van deze financieringsvorm in Nederland. Wij hebben er heel veel zin in.

Contact

4 vragen aan Freek Mekking (Oranje Fonds)

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Eerste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.