De vraag naar arbeidskrachten is groot en structureel. Arbeidsmigranten leveren een onmisbare bijdrage aan de Brabantse economie, in het bijzonder de logistieke sector, de land- en tuinbouw en de voedingsindustrie. Vaak zijn zij afkomstig uit Midden- of Oost-Europa. De meeste arbeidsmigranten werken en verblijven tijdelijk in onze provincie. Veelal doen zij werk voor laagopgeleiden bij logistieke, agrarische of voedselverwerkende bedrijven. Maar ook in andere sectoren en het MKB zijn arbeidsmigranten werkzaam.
Zonder hen zouden veel bedrijven hun productie moeten beperken of zelfs stopzetten. Het werk zou simpelweg niet meer worden gedaan. Anderzijds kan dat een impuls zijn voor nieuwe innovatieve oplossingen.

De beschikbaarheid van arbeid is een voorwaarde voor een gezonde Brabantse economie. Om als regio aantrekkelijk te blijven voor het bedrijfsleven, zijn zaken als huisvesting, maar ook goede arbeidsvoorwaarden van groot belang.

Op deze website vindt u informatie over hoe de provincie Noord-Brabant samen met alle betrokken partijen werkt aan de diverse vraagstukken rond arbeidsmigratie. Ook delen wij op deze website nieuws, kennis en achtergrondinformatie.

In het plan Brabants Aanpak Arbeidsmigratie wordt beschreven waaraan de provincie in 2019 en 2020 samen met gemeenten, werkgevers, werknemers/arbeidsmigranten en stakeholders gaat werken.