13.00:

Opening door Lisanne van Oosterhoud, dagvoorzitter. Lisanne is programmamanager Next Tech Food Factories

13.10:

Lenny van Erp, lector Precision Livestock Farming bij HAS Hogeschool

13.40:

Jacob Van Den Borne, Proeftuin voor Precisielandbouw

14.10:

Agrolink Vlaanderen/Platform Precisielandbouw

14.30: Pauze

15.00:

Yves Ozog van VLAIO over Crossroads

15.20:

Marius Monen, programmamanager robotisering voor duurzame landbouw bij Avans Hogeschool

15.50:

Verplaatsing naar buiten voor demonstraties

16.05:

Demonstratie PixelFarming Robotics

16.35:

Demonstratie Tective

17.05:

Verplaatsing naar binnen

17.20:

Walking dinner

19.00: Einde

Zie ook