Agendavergadering maandag 15 juni 2020

15-06-2020 18:00 - 18:45 Locatie (AV)

10.20 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Oss motie uit de raadsvergadering van 30 januari 2020 over zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden