Op de ontwikkeldagen ontmoeten de gemeentelijke en provinciale bestuurders elkaar. Het gaat om integraal samenwerken van ruimte én mobiliteit. Het RRO (regionaal ruimtelijk overleg) en GGA (GebiedsGerichte Aanpak van Provinciaal Verkeers en vervoersplan) gaan hierin samen verder. Naast gezamenlijke besluitvorming is er ruimte om samen het strategische gesprek te voeren.

Werkateliers en afspraken

Het resultaat van de ontwikkeldagen is een pakket van afspraken over uiteenlopende projecten en een aantal werkateliers waarin de bestuurders samen nadachten over strategische vraagstukken.

Eerste ervaringen

Bij de evaluatie van de ontwikkeldagen hebben de bestuurders aangegeven door te willen gaan met deze manier van samenwerken. In het vervolg vindt in elke regio, twee keer per jaar, een bestuurlijke ontwikkeldag voor Ruimte en Mobiliteit plaats.

Eén overheid

Daarmee worden de ontwikkeldagen dé vaste momenten in het jaar, waarop de bestuurders elkaar ontmoeten en afspraken tussen provincie en de regio’s maken op het gebied van Ruimte en Mobiliteit. In 2018 onderzoek we of ook Energie kan aansluiten om zo als bestuurders nog integraler te werk te gaan. Door op deze manier te werken als één overheid willen we de bestuurs- en besluitkracht van provincie en regio vergroten en gelijktijdig ook de bestuurlijke drukte terugdringen.

De ontwikkeldag is een samenwerkingsmodel in ontwikkeling. In de toekomst kunnen ook andere onderwerpen zoals Economische zaken, Natuur en Milieu tijdens de ontwikkeldagen besproken worden.

Contact

Ontwikkeldagen Ruimte en Mobiliteit

Zie ook