Eén van de terreinen waarop de provincie veel bevoegdheden heeft, is ruimtelijke ordening. Wanneer individuele gemeenten bijvoorbeeld gaan uitbreiden, is het aan de provincie hierop toezicht te houden. Zij moet er zorg voor dragen dat alle gemeentelijke plannen samenkomen in een visie die het Brabant van de toekomst weerspiegelt. Zonodig kan de provincie plannen bijsturen.