Flexibiliteit was een belangrijke ontwerpeis voor de nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld om als fractie meer de provincie in te gaan.

Statenzaal

Statendagen

Voorheen werkten Provinciale Staten in een vergadercyclus van drie dagen. Op de eerste dag werden activiteiten gepland als werkbezoeken en infosessies. Op de tweede dag vergaderden vijf Statencommissies en tot slot namen Provinciale Staten besluiten tijdens de Statenvergadering.
Vanaf september 2015 werken Provinciale Staten met Statendagen. Op zo’n dag kunnen alle verschillende soorten bijeenkomsten op de agenda verschijnen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in de ochtend een werkbezoek op de agenda staat, in de middag een gesprek met de gedeputeerde en aan het einde van de dag een PS-vergadering.

Procedurevergadering

Alle fractievoorzitters samen vormen de procedurevergadering. Zij bekijken per onderwerp hoe dit het beste kan worden behandeld en doen voorstellen voor de agenda van de Statendagen.

Informatiebijeenkomsten

Uitgangspunt is dat informatiebijeenkomsten in principe door de fracties zelf worden georganiseerd. Gezamenlijke bijeenkomsten blijven ook mogelijkaan gezamenlijke werkbezoeken, expertmeetings of hoorzittingen.

Acht thema’s

  • Natuur en milieu
  • Energie
  • Economie en internationalisering
  • Mobiliteit
  • Ruimte
  • Landbouw
  • Samenleving
  • Bestuur en Financiën

Er wordt niet gewerkt met vaste lidmaatschappen per thema, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp.

Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt altijd in de PS-vergadering op basis van stemming. Elke PS-vergadering wordt er rond 17.00 uur gestemd over de onderwerpen die op die dag zijn behandeld.

Planning

In principe vinden er per maand twee Statendagen plaats. De agenda wordt bekendgemaakt via brabant.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de agenda’s van de Statendagen? Dat kan via de e-mailservice PS. Via deze nieuwsbrief attendeert de griffie u op de agenda van de eerstvolgende Statendag. Meldt u aan voor de e-mailservice PS.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe werkwijze of wat dit voor u of uw organisatie betekent? Neem gerust contact op met de griffie van Provinciale Staten via statengriffie@brabant.nl of 073-681 2278.

Contact

Werkwijze Provinciale Staten

Zie ook