Statenzaal

Statendagen

Een Statendag bestaat uit verschillende soorten bijeenkomsten. Zo kan het zijn dat er in de ochtend een werkbezoek op de agenda staat, er een expertmeeting is en er een aantal parallel sessies zijn over thema's. Rond 13.30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Deze is live te volgen via een webcam. Elke PS-vergadering vindt er rond 17.00 uur een stemming plaats over de onderwerpen die op die dag tijdens de plenaire vergadering zijn behandeld.

Acht thema’s

Het werkterrein van Provinciale Staten is onderverdeeld in acht thema's:

  • Natuur en milieu
  • Energie
  • Economie en internationalisering
  • Mobiliteit
  • Ruimte
  • Landbouw
  • Samenleving
  • Bestuur en Financiën

De Staten werken niet met vaste lidmaatschappen per thema, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp.

Procedurevergadering

Alle fractievoorzitters vormen samen de procedurevergadering. Zij bekijken per onderwerp hoe dit het beste kan worden behandeld en doen voorstellen voor de agenda van de Statendagen. De agenda wordt bekendgemaakt via brabant.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de agenda van de Statendagen? Dat kan via de e-mailservice PS. Via deze nieuwsbrief attenderen wij u op de agenda van de eerstvolgende Statendag. Meldt u aan voor de e-mailservice PS.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkwijze van Provinciale Staten? Neem gerust contact op met de griffie van Provinciale Staten via statengriffie@brabant.nl of 073-681 2278.

Contact

Werkwijze Provinciale Staten

Zie ook