1 Statendag 10 november 2017

2 09:30 UUR - 09:55 UUR INSPREKERS

Bijlagen

3 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

3.3 STEMMING

Bijlagen

3.3.1 Statenvoorstel 75/17 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 november 2017

3.3.2 Statenvoorstel 74/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 september 2017

3.3.3 Statenvoorstel 69/17 Verantwoording fractiebudgetten 2016

3.4 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

3.4.1 Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 167KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 74KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 46KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 (Vervallen) 45KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 66/17: Begroting 2018 24,36MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 66/17 : Bijlagenboek bij de begroting 2018 (Deel D) 8,36MB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 66/17 : Uitvoeringsinformatie 2018 155KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 66/17 : Organisatiekostenbudget t.b.v. begroting 2018 63KB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 66/17 : MIPP Sleutelprojecten 12,15MB
 10. Bijlage 6A Statenvoorstel 66/17 : Tweede Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2017 52,75MB
 11. Bijlage 6B Statenvoorstel 66/17 : Tussentijdse rapportage Grote Erfgoedcomplexen over de eerste helft van 2017 153KB
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 66/17 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 565KB
 13. Bijlage 8 Statenvoorstel 66/17 : Voortgang programma's Beter Benutten 84KB
 14. Bijlage 9 Statenvoorstel 66/17 : Toelichting op ontwerpbesluit III 222KB
 15. Nota van Wijziging Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 64KB
 16. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 : Gewijzigde Bijlage 9 Toelichting uitwerking bestuursopdrachten 222KB
 17. Herzien ontwerpbesluit I statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 72KB
 18. Amendement A1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Indexeren kun je leren, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50Plus, GroenLinks en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 168KB
 19. Amendement A2 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Aanhouden middelen transitie veehouderij Brabant, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50Plus en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 168KB
 20. Amendement A3 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Schot voor open Doel, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50Plus en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 121KB
 21. Amendement A4 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: VvE's als Energiefabrieken, ingediend door CDA, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 143KB
 22. Amendement A5 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderhoudsimpuls, ingediend door CDA, 50Plus en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 67KB
 23. Amendement A6 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV (VERWORPEN) 111KB
 24. Amendement A7 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: BRAVO Passe-Partout € 3.33 Carnaval 2018, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 50KB
 25. Amendement A8 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor opvang inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks (INGETROKKEN) 60KB
 26. Amendement A9 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bijdrage toezicht en handhaving in opengestelde natuurgebieden, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, CDA, PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 654KB
 27. Motie M1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Extra beveiligde rechtbank, ingediend door VVD (STEMMEN STAKEN) 178KB
 28. Motie M2 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Provincie steunt Gemeenten in regionale samenwerking rond energietransitie, ingediend door VVD, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 125KB
 29. Motie M3 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Oplossen waar het knelt, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 77KB
 30. Motie M4 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Procedureversneller, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 124KB
 31. Motie M5 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabants E-team, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 127KB
 32. Motie M6 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17:Truckparkings, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 158KB
 33. Motie M7 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bescherm de roofvogel, ingediend door PVV, Partij voor de Dieren en CDA (VERWORPEN) 84KB
 34. Motie M8 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabants weidevogelpact, ingediend door PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 118KB
 35. Motie M9 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bewustheidstraining op dierenwelzijn, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 113KB
 36. Motie M10 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Continueren subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 62KB
 37. Motie M11 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Slim beleid, de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) op een A59 2x3 voorstel, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 80KB
 38. Motie M12 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Reizigersvriendelijke uniformiteit Brabantse Bravo bussen, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 72KB
 39. Motie M13 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: A27, ingediend door PVV (VERWORPEN) 78KB
 40. Motie M14 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Hele N65 ongelijkvloers maken tijdens afsluiting voor aanleg spoorbak Vught, ingediend door PVV (VERWORPEN) 59KB
 41. Motie M15 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: N270 snel en beter aanpakken, ingediend door PVV (VERWORPEN) 73KB
 42. Motie M16 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Te duur spitsmijden Leenderheide - Nederweert, ingediend door PVV (VERWORPEN) 45KB
 43. Motie M17 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Ruit aanleggen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65KB
 44. Motie M18 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biomassa is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 48KB
 45. Motie M19 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Houtstook door particulieren is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 44KB
 46. Motie M20 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Geïmporteerd afval verbranden is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 43KB
 47. Motie M21 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onevenredig grote schade door windenergie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 46KB
 48. Motie M22 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stoppen na behalen doel windenergie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 41KB
 49. Motie M23 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stop klimaatargument, heroverweeg beleid, ingediend door PVV (VERWORPEN) 77KB
 50. Motie M24 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV (VERWORPEN) 98KB
 51. Motie M25 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: bindende volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling, ingediend door PVV (VERWORPEN) 75KB
 52. Motie M26 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meetbare kpi`s sociale veerkracht, ingediend door PVV (VERWORPEN) 72KB
 53. Motie M27 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Provinciehuis als innovatieve e-catcher, ingediend door D66, SP, CDA, PvdA, VVD en GroenLinks (AANGENOMEN) 158KB
 54. Motie M28 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Start de campagne `Een dumper is een stumper`, ingediend door D66 en VVD (INGETROKKEN) 101KB
 55. Motie M29 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Visie op landsdeelachtige samenwerking, ingediend door D66 (VERWORPEN) 59KB
 56. Motie M30 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Alle Brabantse sportclubs kampioen energiebesparing, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 102KB
 57. Motie M31 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Versnellen energiebesparing grootverbruikers, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 104KB
 58. Motie M32 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Jeugdzorg, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Brabant 152KB
 59. Motie M33 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 138KB
 60. Motie M34 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Fietsen in de hoogste versnelling, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, CDA en VVD (UNANIEM AANGENOMEN) 150KB
 61. Motie M35 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Educatie op de boerderij, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 98KB
 62. Motie M36 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabantse Bagel, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 170KB
 63. Motie M37 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Socialer Ondernemen met Subsidies, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 120KB
 64. Motie M38 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Noord-Brabant Regenboogprovincie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 139KB
 65. Motie M39 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sleutelproject Energiehuis in Brabantse gemeenten, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 106KB
 66. Motie M40 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gezonde lucht in heel Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, PvdA, SP en CDA (AANGENOMEN) 188KB
 67. Motie M41 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabantse wensvervoer (kleine bus of auto), ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 97KB
 68. Motie M42 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Energie doe-budgetten voor lokale initiatieven, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 115KB
 69. Motie M43 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sleutelproject openbare vervoerverbinding interliner Breda-Knooppunt Hooipolder-Waalwijk-Den Bosch VV in de spits, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA (AANGEHOUDEN) 117KB
 70. Motie M44 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Voorbereiding Programma Fiets in de versnelling 4.0 2020-2025, ingediend door GroenLinks en CDA (AANGEHOUDEN) 123KB
 71. Motie M45 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Vergroening opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 125KB
 72. Motie M46 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Vergroening financiering Brabantse economie, ingediend door GroenLinks en CDA (INGETROKKEN) 56KB
 73. Motie M47 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderzoek risico's digitalisering, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 104KB
 74. Motie M48 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stimuleren aardgasvrije wijken, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 46KB
 75. Motie M49 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderzoek inkomenseffecten energietransitie, ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 122KB
 76. Motie M50 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Voorbeeldfunctie plantaardige provincie in transitie duurzame landbouw, ingediend door Partij voor de Dieren GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 127KB
 77. Motie M51 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Ondersteuning diervriendelijke schadebestrijding, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 47KB
 78. Motie M52 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biologische landbouwgrond als structuur in de verordening ruimte, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 53KB
 79. Motie M53 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Schone verenvloot, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 119KB
 80. Motie M54 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: OV-informatie, ingediend door, ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 54KB
 81. Motie M55 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Investeer in lokaal bestuur, ingediend door, Lokaal Brabant (VERWORPEN) 53KB
 82. Motie M56 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Toekomst van de dorpen, ingediend door, Lokaal Brabant (VERWORPEN) 93KB
 83. Motie M57 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Landbouwgrond in boerenhand, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 103KB
 84. Motie M58 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Innovatieve landbouw op bedrijventerreinen, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 101KB
 85. Motie M59 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Aandacht voor eenzaamheid, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks en CDA (VERWORPEN) 110KB
 86. Motie M60 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Geef een Brabantbreed Startersfonds voldoende ruimte, ingediend door Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 104KB
 87. Motie M61 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabant veilig voor LHBT door de-islamisering, ingediend door, PVV (VERWORPEN) 61KB
 88. Motie M62 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Mestverwerking hoort bij AFC, ingediend door VVD (AANGENOMEN) 124KB
 89. Motie M63 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Wie betaalt de handhaver ?, ingediend door D66, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 68KB
 90. Motie M64 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Papier Hier, ingediend door D66 (VERWORPEN) 89KB
 91. Motie M65 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sturen met kaders, ingediend door PVV (VERWORPEN) 56KB
 92. Motie M66 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gedenkteken omgekomen PS-leden WOII, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 348KB
 93. Motie M67 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Motie van treurnis, ingediend door PVV (VERWORPEN) 152KB
 94. Amendement A8a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor opvang inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, GroenLinks en PVV (VERWORPEN) 134KB
 95. Motie M6a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17:Truckparkings, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 110KB
 96. Motie M28a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Start de campagne `Een dumper is een stumper`, ingediend door D66 en VVD (AANGENOMEN) 67KB
 97. Motie M38a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Noord-Brabant Regenboogprovincie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 179KB
 98. Motie M52a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biologische landbouwgrond als structuur in de verordening ruimte, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 101KB
 99. Vastgesteld besluit I 66/17 Begroting 2018 71KB
 100. Vastgesteld besluit II 66/17 Begroting 2018 45KB

4 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 10 november 2017