Momenteel geen livestream beschikbaar...

Agendapunt

1 10:00 UUR STATENDAG 21 APRIL 2017

2 (Geen insprekers)

Bijlagen

3 (Technische vragenronde komt te vervallen)

4 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 21 APRIL 2017

Bijlagen

4.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

4.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

4.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

4.3.1 Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 239KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 58KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/17: Perspectiefnota 2017 50,24MB
 4. Amendement A1 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: MKB+ faciliteit, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 75KB
 5. Amendement A2 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant Europese Regio Gastronomie 2018, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie en PVV (INGETROKKEN) 125KB
 6. Amendement A2a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant Europese Regio Gastronomie 2018, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie en PVV (VERWORPEN) 178KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: De Toekomst van Brabant, ingediend door VVD, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 514KB
 8. Motie M2 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Motie bestuursopdracht versnelling transitie veehouderij, ingediend door VVD, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 570KB
 9. Motie M3 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzaamheidslening Brabant, ingediend door VVD, SP, CDA, PvdA en GroenLinks (INGETROKKEN) 681KB
 10. Motie M3a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzaamheidslening Brabant, ingediend door VVD, SP, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (AANGEHOUDEN). 144KB
 11. Motie M4 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Omgevingsdiensten, ingediend door VVD, GroenLinks, CDA, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 596KB
 12. Motie M5 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP en PvdA (INGETROKKEN) 367KB
 13. Motie M5a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP, PvdA en CDA (INGETROKKEN) 196KB
 14. Motie M5b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP, PvdA, CDA en GroenLinks (AANGENOMEN) 130KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meten is weten, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, PvdA en VVD (AANGENOMEN) 203KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Alle scholieren naar het Provinciehuis, ingediend door CDA, 50PLUS, GroenLinks, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 154KB
 17. Motie M8 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken met de nieuwe Omgevingswet, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 138KB
 18. Motie M8a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken met de nieuwe Omgevingswet, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 146KB
 19. Motie M9 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Werk maken van de Oost-West Verbinding, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 92KB
 20. Motie M10 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Bereikbaarheid bedrijventerreinen, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 126KB
 21. Motie M11 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzame bodem in Brabant, ingediend door CDA, VVD en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 164KB
 22. Motie M12 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door SP 80KB
 23. Motie M12a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door D66 en CDA (INGETROKKEN) 59KB
 24. Motie M12b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door SP, CDA, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 73KB
 25. Motie M13 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Compensatieregeling dumping synthetisch drugsafval naar 100%, ingediend door SP, D66, VVD, PvdA en GroenLinks (INGETROKKEN) 103KB
 26. Motie M13a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Compensatie dumping synthetisch drugsafval naar 100%, ingediend door SP, D66, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 103KB
 27. Motie M14 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Crimineel geld voor oplossen gevolgen criminaliteit, ingediend door SP, D66, PvdA, VVD en GroenLinks (INGETROKKEN) 131KB
 28. Motie M14a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Crimineel geld voor oplossen gevolgen criminaliteit, ingediend door SP, D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 87KB
 29. Motie M15 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: BrabantsBontBijenmengsel, ingediend door SP, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 160KB
 30. Motie M16 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP (INGETROKKEN) 73KB
 31. Motie M16a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP en CDA (INGETROKKEN) 94KB
 32. Motie M16b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP, CDA en PvdA (AANGENOMEN) 90KB
 33. Motie M17 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Netwerk nieuwe materialen, ingediend door D66 en CDA (VERWORPEN) 84KB
 34. Motie M18 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Kansenparagraaf, ingediend door D66 ((VERWORPEN) 98KB
 35. Motie M19 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer weidevogels in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 90KB
 36. Motie M20 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Doe-Budgetten, ingediend door PVV Noord-Brabant, CDA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, 50Plus en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 103KB
 37. Motie M21 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Cameratoezicht tegen drugsdumpingen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 84KB
 38. Motie M22 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: verbeterde surveillance in het buitengebied, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 72KB
 39. Motie M23 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV (VERWORPEN) 86KB
 40. Motie M24 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: IPO lidmaatschap, ingediend door PVV (VERWORPEN) 62KB
 41. Motie M25 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 81KB
 42. Motie M26 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ring Eindhoven-Helmond, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93KB
 43. Motie M27 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Stop steun windindustrie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 64KB
 44. Motie M28 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: geen windmolens in natuurgebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 67KB
 45. Motie M28a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: geen windmolens in natuurgebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 57KB
 46. Motie M29 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: spitsstrook A50 Paalgraven - Bankhoef (Oss - Nijmegen), ingediend door PVV (AANGENOMEN) 77KB
 47. Motie M30 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: slim weven A2 en A16, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 91KB
 48. Motie M31 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant C niet meer toegankelijk te maken voor grote subsidieslurpers, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65KB
 49. Motie M32 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Koppeling rijks en provinciale subsidie Brabantse kunstinstellingen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 82KB
 50. Motie M33 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Toegevoegde waarde HOV, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 67KB
 51. Motie M34 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: oefenen met Brabantse klimaatbegroting, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en CDA (INGETROKKEN) 121KB
 52. Motie M35 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brede Welvaartsindicator voor Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 105KB
 53. Motie M35a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brede Welvaartsindicator voor Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 164KB
 54. Motie M36 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: onderzoeken versterking werkzekerheid, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 77KB
 55. Motie M37 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Actieplan Brabantse Verkeersveiligheid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 1,19MB
 56. Motie M37a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Actieplan Brabantse Verkeersveiligheid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en CDA (AANGENOMEN) 146KB
 57. Motie M38 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: versnellen energie-transitie, ingediend door GroenLinks, CDA, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 103KB
 58. Motie M39 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Klein leuk spul in de Brabantse natuur (wezel, otter, hermelijn), ingediend door GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, PvdA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 102KB
 59. Motie M40 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Groene Doe-budgetten, ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, CDA en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 157KB
 60. Motie M41 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar, ingediend door D66 en GroenLinks (AANGENOMEN) 154KB
 61. Motie M42 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nodig Brabantse Nieuwkomers uit in Musea, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 98KB
 62. Motie M43 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nog een kans voor de Dans, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 179KB
 63. Motie M43a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nog een kans voor de Dans, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 216KB
 64. Motie M44 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duidelijkheid voor Ondernemers, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en PVV (INGETROKKEN) 99KB
 65. Motie M45 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Beweging met sleutelprojecten, ingediend door PvdA, VVD, SP en D66 (AANGENOMEN) 131KB
 66. Motie M46 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 167KB
 67. Motie M46a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, VVD en CDA (INGETROKKEN) 259KB
 68. Motie M46b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 234KB
 69. Motie M47 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Konijnen uit het nauw, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 106KB
 70. Motie M48 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ecologische rendement, want en waar voor je geld, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 81KB
 71. Motie M49 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Krimp de Veestapel, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 88KB
 72. Motie M50 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Betonstop voor Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 97KB
 73. Motie M51 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: verduurzaming scheepvaart, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 157KB
 74. Motie M52 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Betrek de burger bij de voorbereiding van de Perspectief Nota, ingediend door Lokaal Brabant, CDA en 50PLUS (AANGEHOUDEN) 99KB
 75. Motie M53 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Europese Instellingen naar Brabant, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (INGETROKKEN) 110KB
 76. Motie M54 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Vergroten van Bestuurlijke Veerkracht mag niet leiden tot nieuwe bestuurslagen, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en CDA ((VERWORPEN) 126KB
 77. Motie M55 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ouderen digitaal vaardig, ingediend door CDA, 50Plus, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 168KB
 78. Motie M56 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Continuering van `Bijenimpuls voor Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 62KB
 79. Motie M57 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Prestatie-indicatoren `Bijenimpuls voor Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 65KB
 80. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 57KB

4.4 STEMMING

Bijlagen

4.4.1 Statenvoorstel 26/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 21 april 2017

4.4.2 Statenvoorstel 27/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 21 april 2017