Op elke Statendag wordt tijd gereserveerd voor mensen die het woord willen richten tot leden van Provinciale Staten. Voor uw bijdrage worden de woordvoerders van het onderwerp waarover u wilt spreken uitgenodigd. 

Welke onderwerpen staan op de agenda?

De agenda van de Statendag wordt gepubliceerd onder Staten Actueel en in de provinciale nieuwsbrief. Ook kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice; de griffie van Provinciale Staten informeert u dan over de onderwerpen die op de agenda’s van de eerstvolgende vergaderingen staan. U kunt zich voor deze service aanmelden door een e-mail te sturen aan statengriffie@brabant.nl.

Spelregels voor inspreken

  • U kunt spreektijd aanvragen voor een onderwerp dat op de agenda van de eerstvolgende Statendag staat.
  • U kunt zich hiervoor tot uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Statendag 12.00 uur, melden bij de griffie, via 073-6812278 of statengriffie@brabant.nl
  • Uitgangspunt is een spreektijd van maximaal 3 minuten, tenzij de voorzitter van het spreekuur anders bepaalt.
  • U kunt uw bijdrage ondersteunen met schriftelijk materiaal. Als u dit vooraf toestuurt zorgt de griffie ervoor dat dit bij de Statenleden terechtkomt.
  • Na uw betoog kunnen de Statenleden vragen stellen. U kunt niet in discussie gaan met de Statenleden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie, via 073 681 22 78 of stuur een e-mail naar statengriffie@brabant.nl.

Contact

Spreek Statenleden toe (inspreken)