De leden van Provinciale Staten willen graag weten wat er speelt in Brabant. Alleen door open te staan voor signalen uit de samenleving kunnen de Statenleden hun taken goed uitvoeren.

Vergadering bijwonen?
De vergaderingen van Provinciale Staten zijn in principe openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Voor een uitgebreid kijkje in de provinciale keuken, kunt u zich opgeven voor het programma Gast van de Staten.