Alle fractievoorzitters (of hun vervangers) samen vormen het presidium. Het presidium bespreekt onderwerpen die de werkwijze en het functioneren van de Staten betreffen.

De fractievoorzitters (of hun vervangers) vormen ook de procedurevergadering. Dit gremium bereidt de vergaderingen en bijeenkomsten van Provinciale Staten voor. Per ingekomen stuk, bijvoorbeeld voorstellen van het college of brieven of uitnodigingen van derden, geeft de procedurevergadering een behandeladvies. Bijvoorbeeld om een voorstel direct aan PS ter besluitvorming voor te leggen of om collectief op werkbezoek te gaan.

Samenstelling presidium en procedurevergadering

De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium en de procedurevergadering. De griffier is de secretaris.

Leden

Contact

Presidium en procedurevergadering