Dagindeling 10 mei 2019

Bekijk de (voorlopige) dagindeling met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Thema Natuur en Milieu
Eindadvies Faunabeheereenheid (FBE) beheer wilde zwijnen (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd en gaan zij met elkaar en de gedeputeerde in debat over het eindadvies van de FBE over het beheer van wilde zwijnen en de vervolgacties en maatregelen van Gedeputeerde Staten hierop.

Thema Natuur en Milieu
Concept-jaarstukken 2018 en kadernota’s/ontwerpbegrotingen 2020 omgevingsdiensten (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze themabijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd en gaan zij met elkaar en de gedeputeerde in debat over de voorlopige jaarstukken 2018, de kadernota’s en de ontwerpbegrotingen 2020 van de omgevingsdiensten. Centraal staat de betekenis van de stukken voor de provincie vanuit haar rol als mede-eigenaar van de omgevingsdiensten.

Thema Bestuur en Financiën
Toelichting op de provinciale jaarstukken 2018 en het accountantsverslag (informerend)
Tijdens deze themabijeenkomst krijgen Provinciale Staten een toelichting op de positie van de jaarrekening in de sturings- en verantwoordingscyclus en hoe de jaarrekening in elkaar steekt.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan:

  • Beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw F.M. Dingemans en de heer C. de Heer
  • Beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw M.J.G.P. Surminski. Zij vervangt mevrouw A.I. Vlasveld.
  • Beëdiging van burgerleden de heer M. van Dijk (Lokaal Brabant) en de heer H.J. van Zelst (ChristenUnie-SGP)

Bespreekstukken:

  • Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne
  • Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District
  • Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede over:

  • Ontwerpbesluit 29/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019 (periode 28 februari 2019 tot en met 3 april 2019)
  • Ontwerpbesluit 25/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de agenda en de stukken.