Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 24 mei 2019 hebben genomen. Bekijk de vergaderstukken.

 

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel Jaarstukken 2018
  Het voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, FvD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De PVV stemde tegen.
 • Statenvoorstel Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN)
  Het voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De fracties FvD en PVV stemden tegen.
 • Statenvoorstel Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB)
  Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, FvD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De PVV stemde tegen.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaand voorstel heeft geen beraadslaging plaatsgevonden. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen. 

 • Lijst Ingekomen Stukken periode 4 april 2019 tot en met 26 april 2019

 


Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 24 mei 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.