Bekijk de dagindeling van 28 juli 2019 met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Thema Natuur en Milieu
Programma Aanpak Stikstof (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Statenleden geïnformeerd over de consequenties voor de provincie Noord-Brabant als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de PAS. Ook geeft de gedeputeerde toelichting op de maatregelen die de provincie gaat nemen en wordt een terugkoppeling gegeven op het bestuurlijk overleg met de minister van vrijdag 21 juni 2019.

Thema Landbouw
Rondetafelgesprek mestbewerking (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst halen de Statenleden informatie op bij de maatschappelijke partners rondom het sluiten van kringlopen, mestbewerking en de bemestingspraktijk.

Thema Natuur en Milieu
Gesprek Faunabeheer Eenheid (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst gaan Statenleden in gesprek met Henk Leenders en Hilde Kooijmans van de Faunabeheer Eenheid.

Thema Energie
Klimaatakkoord (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst krijgen Statenleden een toelichting op het ontwerp Klimaatakkoord in relatie tot het provinciaal energiebeleid en op de provinciale rol in de regionale RES-processen (Regionale Energiestrategieën.) Ook krijgen ze een toelichting op het interprovinciale proces rond het Klimaatakkoord door de heer Fackeldey, lid van de IPO kerndelegatie Klimaatakkoord.

Van de themabijeenkomsten wordt een audioverslag gemaakt. Deze vergaderingen kunt u live volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

 • Statenvoorstel 26/19 Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant;
 • Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020;
 • Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District;
 • Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS;
 • Statenvoorstel 40/19 Gunning aanbesteding accountantscontrole.

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Contact

Statendag 28 juni 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .