Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief een aangenomen motie die Provinciale Staten (PS) op 28 juni 2019 hebben genomen. U kunt de vergadering terugluisteren via brabant.nl/pslive. De vergaderstukken vindt u hier.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Actuele motie Manifest #FreeMuratMemis #FreepoliticalPrisonersTurkey
  Deze motie is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, PvdD, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De fracties van PVV en FvD stemden tegen.
 • 26/19 Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant
  Dit voorstel is verworpen. De fracties van FvD, SP, PVV, 50PLUS, PvdD, Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, en CU-SGP stemden tegen.
 • 28/19 Statenvoorstel Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De fracties van FvD, PVV en PvdD stemden tegen.

 • 19/19 Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant, CU-SGP stemden voor. De fracties van FvD, SP, PVV, PvdD stemden tegen. Statenleden Smulders en De Kort van de PvdA onthielden zich op basis van artikel 28 van de provinciewet van stemming.
 • 30/19 Statenvoorstel Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
     

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaand voorstel heeft geen beraadslaging plaatsgevonden. Het voorstel is daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 38/19 Notulen van de PS-vergadering 10 mei 2019

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 28 juni 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .