Overzicht besluiten Provinciale Staten 14 juni 2019

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief een aangenomen motie die Provinciale Staten (PS) op 14 juni 2019 hebben genomen.

Bespreekstukken met beraadslaging

 • Bestuursakkoord 2019 - 2023
  De Statenleden hebben gedebatteerd over het bestuursakkoord.
  Hierbij is motie M1 aangenomen.
 • Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten
  Beslispunten 1 en 2 zijn aangenomen. De fracties VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50 PLUS, PvdD, Lokaal Brabant en CU-SGP stemden voor. De fracties FvD, SP, PVV stemden tegen.
  Beslispunt 3 is aangenomen. De fracties VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en 50 PLUS  stemden voor. De fracties FvD, SP, PVV, Lokaal Brabant en CU-SGP stemden tegen. De PvdD heeft geen stem uitgebracht.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • 37/19 Statenvoorstel lidmaatschap AV-IPO
  Provinciale Staten wijzen de Statenleden H. Roijackers en H. Vreugdenhil aan die de Staten vertegenwoordigen in de Algemene vergadering van het Interprovinciaal Overleg.
 • Ontwerpbesluit 35/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 27 april 2019 t/m 22 mei 2019
 • Ontwerpbesluit 31/19 Notulen van de PS-vergadering 27 maart 2019
 • Ontwerpbesluit 32/19 Notulen van de PS-vergadering 28 maart 2019

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 14 juni 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .