Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart 2019 roepen ze de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

De Manifestpartners zijn: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio’s en door Brabant Water.

In 2019 staan we weer voor grote opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw. Intensieve regenval, droogte en hitte door klimaatverandering hebben grote gevolgen voor onze economie en gezondheid. De vraag is hoe het Noord-Brabant van de toekomst er uit ziet? Duidelijk is dat het buitengebied en de relatie tussen stad en land zullen veranderen. Met extra woningen, een veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder areaal en grotere bedrijven en met meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie- natuur- en klimaatopgaven.

Samen aan de slag

Het manifest gaat in op de opgaven waar we in het Brabantse buitengebied voor staan. Die zijn urgent en complex en aan verandering onderhevig en kunnen alleen effectief worden aangepakt door intensief samen te werken. Dat lukt als we het hervonden vertrouwen keer op keer bevestigen en versterken. Waarbij we elkaar blindelings weten te vinden, vasthouden, inspireren en aanspreken. De manifestpartners pakken de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie gebiedsgericht en grensontkennend aan. Ze zetten hier gezamenlijk beleid, instrumenten, investeringen en menskracht voor in. Dat vergroot de slagkracht en doelmatige aanpak van de opgaven. Provincie en gemeenten worden opgeroepen om deze aanpak, meer dan nu, ook uitganspunt van hun handelen te maken.

Contact

Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt aan Provinciale Staten

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.