Dagindeling 22 februari 2019

Bekijk de dagindeling met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Thema Energie
Provinciehuis als E-catcher (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst worden PS naar aanleiding van de motie ‘Het Provinciehuis als innovatieve E-catcher’ geïnformeerd over de plannen en de eerste ontwerpen om het provinciehuis de komende jaren te verduurzamen.

Thema Samenleving
Evaluatie programma Versterken Sociale Veerkracht (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd en gaan zij met elkaar en de gedeputeerde in debat over de Evaluatie betreffende het programma Versterken Sociale Veerkracht.

Thema Ruimte/Natuur en milieu
Rondetafelgesprek/expertmeeting natuurbeheerplan Deurnsche Peel (informerend)
Doel van het rondetafelgesprek is om de fracties de gelegenheid te bieden informatie op te halen over de uitvoeringswerkzaamheden in de Peel op basis van het natuurbeheerplan en de wijze van monitoring.

Thema Samenleving
Tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020 (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd en gaan zij met elkaar en de gedeputeerde in debat over de tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Beleidskader erfgoed 2016-2020 en de aandachtspunten uit de tussenevaluatie.

Thema Natuur en Milieu
Toezichtsbijdrage opengestelde natuurgebieden en uitrusting BOA’s (oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst gaan de fracties met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek over de voorgestelde inzet van de extra toezichtsbijdrage voor opengestelde natuurgebieden.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat:

Bespreekstuk (incl. Stemming)
Statenvoorstel 17/19 Geldigheid Burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen’

Bespreekstukken
Statenvoorstel 18/19 Inhoudelijke behandeling burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen’
Statenvoorstel 15/19 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren ‘Voor elke Brabander een boom’
Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Statenvoorstel 12/19 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede over:
Ontwerpbesluit 16/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 10 januari 2019 t/m 30 januari 2019
Ontwerpbesluit 11/19 Notulen van de PS-vergadering 14 december 2018
Ontwerpbesluit 60/18 I Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008
Ontwerpbesluit 60/18 II Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap De Dommel 2008
Ontwerpbesluit 60/18 III Derde wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Aa en Maas 2008

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de agenda en de stukken.