Op de agenda van de Statendag van 14 september staan de volgende bijeenkomsten:

Bekijk de aangepaste dagindeling met alle tijden en locaties. Let op: de technische vragenronde is komen te vervallen en de tijden van het inspreekmoment en het rondetafelgesprek zijn gewijzigd.

Volg de vergadering live.

Thema Mobiliteit 
Rondetafelgesprek N629
Het doel van dit rondetafelgesprek is om PS te informeren over de effecten op de leefomgeving, de natuur en het milieu van de nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen.

Thema Ruimte: (informerend en oordeelsvormend)
PIP Windenergie A16
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd over het planproces, samenwerking en de gemaakte keuzes binnen het project windenergie A16 die in het PIP zijn vastgelegd. Daarnaast kunnen de fracties met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek over de gemaakte keuzes in het PIP.

Thema Landbouw: (informerend en oordeelsvormend)
Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij en hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij
Op 29 juni 2018 zijn PS geïnformeerd over de voortgang van het pakket aan ondersteunende maatregelen. Daarnaast zijn PS geïnformeerd over het hoofdlijnenakkoord warme sanering veehouderij.
Doel van deze bijeenkomst is om PS nader te informeren over het hoofdlijnenakkoord en als fracties onderling en met de gedeputeerden het gesprek te voeren over het hoofdlijnenakkoord en of de voortgang van het pakket aan ondersteunende maatregelen volgens planning verloopt of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

 Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

• Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid (thema Bestuur en Financiën)
• Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (thema Bestuur en Financiën)
• Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant (thema Natuur en Milieu)

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de stukken

Contact

Statendag 14 september 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.