Van de vergaderingen van Provinciale Staten worden audio-videoverslagen gemaakt. Deze kunt u live volgen of terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

Vergadering Provinciale Staten 8 november

Op donderdagavond 8 november a.s. om 19.00 uur vindt er een vergadering van Provinciale Staten plaats. Op de agenda staat onder andere een zienswijze op de begroting 2019 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, voorstellen voor het uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen, digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving en de derde wijzigingsverordening ontgrondingen. Stemming over deze voorstellen vindt plaats op 9 november.

Bekijk de agenda en de stukken.

Van de vergadering van Provinciale Staten wordt een audio-videoverslag gemaakt. Deze vergadering kunt u live volgen of terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

Statendag 9 november

De Statendag van 9 november staat in het teken van de Begroting 2019. De vergadering van Provinciale Staten start om 10.00 uur.

Bekijk de agenda en de stukken.

Bekijk de dagindeling voor alle tijden en locaties.