Op de agenda van de Statendag van 23 november staan de volgende bijeenkomsten:

Bekijk de dagindeling met alle tijden en locaties. Volg de vergadering live.

Thema Mobiliteit: (informerend en oordeelsvormend)
Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’
Statenleden gaan met elkaar en gedeputeerde Van der Maat in debat over de nieuwe OV-visie 'gedeelde mobiliteit is maatwerk'.

Thema Bestuur en Financiën: (oordeelsvormend)
Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 
Statenleden gaan met elkaar en gedeputeerde Spierings in debat over de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Thema Mobiliteit: (informerend en oordeelsvormend)
Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten
Statenleden gaan met elkaar en gedeputeerde Van der Maat in debat over het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer
  • Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN
  • Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de agenda en de stukken.