Op de agenda van de Statendag van 23 maart 2018 staan de volgende bijeenkomsten:

Klik hier voor de dagindeling met alle tijden en locaties

Thema Bestuur en financiën: informerend
Stand van zaken reorganisatie en personeelsbeleid
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de reorganisatie van de top en het personeelsbeleid van de provincie Noord-Brabant. Na een korte inleiding van gedeputeerde Van der Maat zal de heer Van Bijnen (algemeen directeur) de actuele stand van zaken toelichten. Naast de gedeputeerde en de heer Van Bijnen zijn ook een vertegenwoordiger van de OR en een medewerker van afdeling P&O aanwezig. Na de inleidingen is er gelegenheid voor de woordvoerders om vragen te stellen.

Thema Energie
Rondetafelgesprek Energie
Het doel van dit rondetafelgesprek is de Statenleden te informeren over concrete, relevante projecten, onderzoeken en initiatieven, die als inbreng kunnen dienen voor het provinciale Uitvoeringsprogramma Energie en deels in de huidige bestuursperiode (tot en met maart 2019) nog tot eerste resultaten kunnen leiden.

Thema Samenleving: informerend
Brabant C
Bij deze informatiebijeenkomst staat de recent uitgevoerde evaluatie over Brabant C centraal. De bijeenkomst start met twee presentaties. Directeur/bestuurder van het Brabant C Fonds Frans van Dooremalen praat u bij over de stand van zaken aangaande de nieuwe werkwijze van het fonds, eerder aan de orde geweest tijdens een themabijeenkomst op 27 oktober 2017. Daarna presenteert Bastiaan Vinkenburg, sectorleider kunst en cultuur bij Berenschot, u over de bevindingen ter zake de door dit bureau uitgevoerde evaluatie. PS zijn worden door GS over de evaluatie geïnformeerd via de Statenmededeling Evaluatie Brabant C. Deze Statenmededeling wordt uiterlijk 15 maart 2018 gepubliceerd. 
Na de presentaties is er gelegenheid voor de fracties tot het stellen van twee verduidelijkende vragen per fractie aan de genodigden. Aansluitend vindt er een verdiepende dialoog tussen de fracties en de genodigden plaats.
Voor het beantwoorden van de vragen en om deel te nemen aan het gesprek zijn naast bovengenoemde sprekers ook aanwezig: Miriam Lament (business developer Brabant C Fonds), Joy Arpots, (scout Brabant C Fonds), Chris van Koppen (directeur bkkc), Jorn Konijn (voorzitter Adviescommissie Brabant C) en enkele initiatiefnemers.

Thema Natuur en Milieu: informerend
Governance Omgevingsdiensten
Tijdens deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd over de governance aspecten van de omgevingsdiensten. Naast gedeputeerde Van den Hout zijn ook de heer Schuppen (wethouder gemeente Best) en de heer Van Mourik (directeur OMWB) aanwezig om hun ervaringen met de gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdiensten met PS te delen.

Themabijeenkomst Samenleving: informerend
Brabant Sport
Tijdens deze bijeenkomst worden PS door middel van een presentatie met korte filmpjes door de Programmamanager BrabantSport, Michel Reinders, Manager Partnerships BrabantSport, Marcel Balkestein, en de Projectleider Sport, Thirza Brinkhoff-Reesink, geïnformeerd over de stand van rondom de uitvoering van de Sportagenda ‘Brabant Beweegt, 2016-2019’ in het algemeen en de ontwikkelingen met betrekking tot BrabantSport in het bijzonder.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Contact

Statendag 23 maart 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan reactie laten verwijderen .