Eerste Statendag van 2018

Op de agenda van de eerste Statendag van dit jaar staan de volgende themabijeenkomsten:

Themabijeenkomst Ruimte: informerend
Voortgang Brabantse Aanpak Leegstand
Gedeputeerde Van Merrienboer informeert Provinciale Staten aan de hand van de Statenmededeling Voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017 over de voortgang in dit dossier. De Aanpak Leegstand is een bestuursopdracht uit de Perspectiefnota 2016 en met het programma hebben Provinciale Staten op 18 november 2016 ingestemd.

Thema Samenleving: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema samenleving en Gedeputeerde Swinkels komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen. 

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de beëdiging van een nieuw lid van Provinciale Staten, het afscheid van Statenlid Knoet-Michels, de eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel, de specificatie van vergunningen voor project windenergie A16, de provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en de ambtsinstructie griffier provincie Noord-Brabant.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de Dagindeling

Bekijk de Stukken

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links