Op de agenda van de Statendag van 23 februari 2018 staan de volgende bijeenkomsten:

Thema Mobiliteit: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema mobiliteit en gedeputeerde Van der Maat komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Themabijeenkomst Mobiliteit: informerend 
Herijking OV-visie 
Provinciale Staten worden, in aanwezigheid van Gedeputeerde Van der Maat, geïnformeerd over het huidige OV-systeem, over ontwikkelingen in de omgeving die gaande zijn en over te maken keuzes daarbij.  

Themabijeenkomst Natuur en Milieu: informerend
Strategische keuzes VTH-beleid
Door middel van korte pitches door de directeuren van de omgevingsdiensten worden Provinciale Staten inzicht gegeven in dilemma’s in de VTH-praktijk en enkele actuele ontwikkelingen op dit gebied. Ook wordt ingegaan op wat dit kan betekenen voor het nieuwe VTH-beleid. De woordvoerders kunnen vervolgens input meegeven aan gedeputeerde Van den Hout voor het nieuwe VTH-beleid dat voor de zomer moet worden vastgesteld.

Themabijeenkomst Ruimte: oordeelsvormend
Gebiedsontwikkeling oostelijke Langstraat
Na een korte inleiding door gedeputeerde Van Merrienboer gaan de woordvoerders in debat over het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan.

Themabijeenkomst Natuur en Milieu: informerend
Landelijk meetnet Luchtkwaliteit
Op uitnodiging van gedeputeerde Van den Hout informeert het RIVM Provinciale Staten over de huidige wijze van het meten van luchtkwaliteit, trendontwikkeling en innovaties. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt er ook informatie gegeven over een op te zetten meetproject in Zuidoost Brabant met innovatieve sensormeetapparatuur.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012, het advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant, de begrotingswijziging MIT Zuid 2018, het verstrekken van leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant en het perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut.

Na de reguliere vergadering vindt een extra vergadering plaats op verzoek van de fracties van de ChristenUnie-SGP, CDA, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. Op de agenda staat een debat over de aanleiding, het proces en informatievoorziening naar de Staten van het onderzoek `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`, uitgevoerd in opdracht van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht.

Van beide Statenvergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt, die u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de dagindeling
Bekijk de stukken

Contact

Statendag 23 februari 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.