Op de agenda van de Statendag van 2 februari staan de volgende themabijeenkomsten:

Themabijeenkomst Ruimte: oordeelsvormend
Beheersstatuut provinciaal ontwikkelbedrijf
Gedeputeerde Van Merrienboer informeert Provinciale Staten (PS) aan de hand van het Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf over de aan PS voorgestelde wijziging van het beheersstatuut. Na een korte inleiding gaan de woordvoeders van PS met elkaar en met de gedeputeerde in debat.

Thema Bestuur en Financiën: informerend
Rondetafelgesprek geheimhouding
Aanleiding voor het rondetafelgesprek is het besluit van Provinciale Staten van 8 september 2017 om in navolging van de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer in het onderzoeksrapport naar de verkoop van Attero een rondetafelgesprek te organiseren. Aan de hand van een casus worden de woordvoerders van het thema Bestuur en Financiën door drie experts meegenomen in de beantwoording van een aantal vragen over geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Thema Bestuur en Financiën: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema bestuur en financiën en de Commissaris van de Koning, gedeputeerden Pauli, Spierings, Van der Maat en Van Merrienboer komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via
brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Er vindt deze Statendag geen plenaire Statenvergadering plaats.

Bekijk de Dagindeling

Bekijk de Stukken

Contact

Statendag 2 februari 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.