Bekijk de aangepaste dagindeling met alle tijden en locaties.

Insprekers

Vanwege het groot aantal mensen dat het woord wil richten tot de leden van Provinciale Staten over Pas Leegveld Deurne, over het Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en over N279 Veghel-Asten is een langer inspreekmoment gepland van 9.00 tot 10:00 uur.

Themabijeenkomsten

Op de agenda van de Statendag van 7 december staan nu de volgende themabijeenkomsten:

Thema Bestuur en Financiën
Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (oordeelsvormend)
Na een inleiding door Gedeputeerde Spierings gaan de woordvoerders met elkaar en de gedeputeerde in debat over het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Thema energie
Energieagenda 2019-2030 (oordeelsvormend)
Statenleden gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat over de energieagenda 2019-2030.

Thema natuur en milieu
Analyse ontwikkelruimte PAS en aanpassing beleidsregel natuurbescherming (oordeelsvormend)
Statenleden gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat over de in opdracht van GS uitgevoerde analyse van de uitgifte van ontwikkelruimte in het tweede PAS jaar in relatie tot de beleidsregel natuurbescherming.

Thema ruimte
Omgevingsvisie (informerend en oordeelsvormend)
Statenleden worden geïnformeerd over het gelopen proces, de inspraakreacties, het MER-advies en het advies van BrabantAdvies ten aanzien van de Brabantse omgevingsvisie.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Bekijk de agenda en stukken voor alle onderwerpen van de Statenvergadering.

De Procedurevergadering heeft maandag 3 december in meerderheid aan Provinciale Staten geadviseerd om het Statenvoorstel Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven niet in de vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2018 te behandelen. Het besluit tot wijzigen van de agenda zal aan het begin van de vergadering van Provinciale Staten genomen worden.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.