Op de agenda van 13 oktober staan de volgende themabijeenkomsten:

Thema Economie en internationalisering: informerend
Digitalisering
Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd over de visieontwikkeling Digitalisering, in aanwezigheid van Gedeputeerde Pauli. Er wordt stilgestaan bij de visieontwikkeling waaronder de vier hoofddoelen ‘Brabant Smart Region’, ‘Data Economie’, ‘Digitale Connectedness’ en ‘Provincie Noord-Brabant fit for future’ en inzet van het dossier op de korte en lange termijn. Daarna presenteren gastsprekers drie voorbeeldprojecten: JADS fase 2, WoonConnect en Smartwayz. Tot slot is er gelegenheid voor vragen, discussie en het geven van input voor de verdere uitwerking van de visie.

Thema Natuur en Milieu: informerend 
Overzicht beleid natuur, water en milieu
Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd over het provinciale beleid op het gebied van natuur, water en milieu en de verbanden daartussen. Ook wordt stilgestaan bij de Toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu, het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021, de evaluatie Brabant uitnodigend Groen en de kern-prestatie-indicatoren voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Tevens bestaat de mogelijkheid om input te leveren ten behoeve van de gewenste kpi’s die het voor PS mogelijk maken om de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) via het GOB te kunnen monitoren.

Thema Samenleving: oordeelsvormend
Sociale Veerkracht
Tijdens deze bijeenkomst gaan PS met de Gedeputeerde en met elkaar aan de hand van de Statenmededeling ‘Programma Versterken Sociale Veerkracht: Uitvoeringsagenda 2018’ in debat. Het doel van de bijeenkomst is om aan de hand van de Statenmededeling de prestaties voor 2018 en de meetbaarheid van de prestaties te bespreken. Daarnaast komt onder meer aan de orde of en welke inhoudelijke bijsturingsmomenten er voor PS zijn.

Statenvergadering:
Op 13 oktober is er geen plenaire Statenvergadering.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terug kunt luisteren via brabant.nl/pslive.

•Bekijk de dagindeling
•Bekijk de vergaderstukken

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.