Op de agenda van de Statendag van 27 oktober staan de volgende themabijeenkomsten:

Thema Samenleving: informerend en oordeelsvormend
Brabant C
Gedeputeerde Swinkels en Frans van Dooremalen (directeur van Brabant C) informeren de Staten over Brabant C en de voorgestelde aanscherpingen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de geconstateerde verbeterpunten.
Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking plaats over het fonds Brabant C. De woordvoerders  gaan met elkaar en met de Gedeputeerde in debat.

Thema Ruimte: woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema Ruimte en Gedeputeerde Van Merrienboer komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.
 
Thema Landbouw: informerend en oordeelsvormend
Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij
De Staten worden geïnformeerd over de volledige uitwerking van het pakket ondersteunende maatregelen transitie veehouderij (bestuursopdracht) met het oog op besluitvorming in PS in het kader van de Begroting 2018 op 10 november 2017.
Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking plaats over de ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. De woordvoerders gaan met elkaar en met Gedeputeerden Spierings en Van den Hout in debat.

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13.15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer het  aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant, de continuering van Bijenimpuls voor Brabant, de taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving, de Bestuursrapportage 2017 en de verantwoording van de fractiebudgetten 2016.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

 

Bekijk de dagindeling
Bekijk de vergaderstukken

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 27 oktober? Dat kan. Daarvoor is tijd gereserveerd voorafgaand aan de plenaire vergadering van Provinciale Staten, tussen 12.45 en 13.15 uur. U kunt zich hiervoor bij de griffie melden tot 24 oktober 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.