Op de agenda van de Statendag van 19 mei staan de volgende themabijeenkomsten:

  • Themabijeenkomst Landbouw: informerende bijeenkomst over de botsproef mestbeleid en mogelijk flankerend beleid aanpassing Verordening natuurbescherming - onderdeel stikstof.

  • Themabijeenkomst Samenleving: informerende bijeenkomst naar aanleiding van de Statenmededeling Noordbrabants Museum: ambitie 2017 en verder. De heer Charles de Mooij, directeur van het Noordbrabants Museum, geeft een presentatie over de ambities van het Noordbrabants Museum.  

  • Thema Energie: oordeelsvormende bijeenkomst naar aanleiding van de Statenmededeling Warmteplan Brabant en de Statenmededeling Evaluatie Nul op de Meter. 

Statenvergadering
Om 13.15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer
de Jaarstukken 2016, de Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de Verordening planschade Noord-Brabant en de Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant.

 

U kunt de Statenvergadering en de themabijeenkomsten live volgen via www.brabant.nl/pslive. Op deze site kunt u ook eerdere vergaderingen terugkijken en/of luisteren.

• Bekijk de dagindeling
• Bekijk de vergaderstukken

Inspreken?
Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 19 mei 2017? Dat kan. Daarvoor is tijd gereserveerd voorafgaand aan de plenaire vergadering van Provinciale Staten, tussen 12.45 en 13.15 uur. U kunt zich hiervoor bij de griffie melden tot dinsdag 16 mei 2017, 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.