Het PON-Brabantpanel
Het Brabantpanel is een groep Brabanders van 16 jaar en ouder die zo’n 6 tot 8 keer per jaar via internet een vragenlijst krijgt voorgelegd. Leden van het Brabantpanel kunnen hun mening geven over belangrijke actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen in Brabant, zoals de kredietcrisis of slimme zorg. Het Brabantpanel is een initiatief van het PON en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Leden van het Brabantpanel dragen op deze wijze bij aan meningsvorming in het publieke debat, waaraan bij beleidsmakers, politici, overheden en de media veel behoefte is.

Wat levert deelname de panelleden op?

Brabantpanelleden krijgen informatie over sociale ontwikkelingen in Noord-Brabant. Het panel levert dus niet alleen een belangrijke bijdrage aan onderzoeken en discussies in Brabant, maar geeft de burger ook stof tot nadenken, voor gesprekken met anderen en om te komen tot een heldere meningsvorming.

Het Brabantpanel: wat heeft u eraan?
De onderwerpen van de opiniepeilingen zijn actueel en hebben te maken met ontwikkelingen in Brabant of met effecten die landelijke of internationale ontwikkelingen op Brabant hebben. De resultaten van de enquêtes worden breed verspreid via de website, de pers, nieuwsbrieven et cetera. Naast een publiek doel heeft het Brabantpanel ook een 'privaat' doel; opdrachtgevers kunnen het panel gebruiken om – bijvoorbeeld ter ondersteuning van of als achtergrond bij hun beleid – inzicht te krijgen in de mening en/of het gedrag van de burger op bepaalde terreinen. Het Brabantpanel wordt ook gebruikt om mensen te selecteren voor een debat, een groepsgesprek, een individueel interview of een gesprek met de media.

Samenstelling Brabantpanel
Het Brabantpanel bestaat momenteel uit zo’n 1700 leden uit alle regio’s binnen Brabant, van alle leeftijden, inkomensgroepen, opleidingsniveaus, huishoudentypes, beroepsgroepen etcetera. Het panel is meestal representatief voor de Brabantse samenleving. Als dat niet het geval is, kan het panel door weging representatief worden gemaakt.


Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie is te vinden op www.brabantpanel.nl. Daar kunt u zich ook opgeven als panellid!

Partners
De provincie werkt samen met het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, BN/De Stem en de Universiteit van Utrecht.

Contact

Brabantpanel