Portefeuille Ruimte en Financiën

 • Ruimte
 • Wonen
 • Werklocaties en detailhandel
 • Omgevingswet
 • Ontwikkelbedrijf
 • Coördinerend portefeuillehouder Aandeelhouderschappen en deelnemingen
 • Coördinerend portefeuillehouder BrabantStad
 • 5e loco commissaris van de Koning

Nevenfuncties

De volgende nevenfuncties zijn aan het ambt van gedeputeerde verbonden:

 • Voorzitter van BVO Havenschap Moerdijk
 • Lid raad van toezicht bij Automotive Campus 

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Merrienboer, H.J.A. (Erik) van
 • Geboorteplaats/-datum: Roosendaal en Nispen, 2 februari 1966
 • Woonplaats: Eindhoven
 • Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Opleiding

 • VWO, Thomas More College te Oudenbosch, 1978-1984
 • KU Nijmegen, Politicologie, twee specialisaties: sociaal-economisch beleid en lokaal bestuur, 1984-1989 (cum laude)
 • Cursussen Open universiteit: Europees recht, Organisatiekunde 1a en 1b en Overheidsmanagement
 • Cursussen in company: presentatie van beleidsstandpunten, journalistiek schrijven
 • Academie voor Crisisbeheersing, Cursus competenties Beleidsteam

Loopbaan

 • Lid Directie Provincie Noord-Brabant/Directeur Strategie en beleid, 2013-2015
  • Lid Directeurenoverleg Brainport 2020
  • Ambtelijk trekker nieuw OP-zuid/EFRO en Lid Stuurgroep OP Zuid
  • Lid Stuurgroep Philip Morris/ vz Taskforce Economische Structuurversterking
  • Opdrachtgever Omgevingsvisie
  • Vz Directeurenoverleg Brabantstad
  • Lid Ontwikkelraad Brabant Kennis
  • Lid Kernteam Havenstrategie Moerdijk
  • Lid Kerngroep Vlaams-Nederlandse Delta
 • Lid Directieraad Provincie Noord-Brabant/Directeur Economie en Mobiliteit, 2010-2013
  • Lid Taskforce Life Sciences Park Oss
  • Lid Stuurgroep Dinalog
  • Lid Stuurgroep Biobased Economy
  • Lid Stuurgroep Brainport Industries Campus
  • Lid Taskforce Essent-Investeringsfondsen
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Eindhoven a.i.: maart-november 2010
  • Voorzitter Directieraad
  • Lid Procesgroep Brainport 2020
  • Lid bestuurlijk overleg HighTechCampus Eindhoven
  • Lid Stuurgroep Stadsvisie
  • Lid Stuurgroep Citymarketing
 • Wethouder Mobiliteit, Milieu, Economische Zaken, Grondzaken/Vastgoed en Burgerparticipatie /Stadsdeelgericht werken in Eindhoven 2006-2010
  • Lid Stuurgroep Brabantstad 2006-2010
  • Lid Stichting Brainport 2007
  • Lid Raad van Advies Stichting Brainport 2008-2010
  • Lid Dagelijks Bestuur van het Klimaatverbond 2007-2010
  • Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens 2008-2010
  • Voorzitter Taskforce Europa - G27 2006-2010
  • Lid VNG-commissie Milieu en Mobiliteit 2006-2010
  • Lid Taskforce Goederenvervoer 2006-2010
  • Ambassadeur Duurzame Mobiliteit van het Klimaatakkoord Rijk-VNG 2007-2010
  • Lid Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Centrumsteden in het OV 2008-2010
  • Lid Stuurgroep Internationale School Eindhoven 2008-2010
  • Voorzitter Stuurgroep Fontys Sporthogeschool Eindhoven 2009-2010
 • Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) - Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer 2006-2010
  • Vice-Voorzitter Stuurgroep MIRT Zuidoostvleugel Brabantstad
  • Vice-Voorzitter Stuurgroep Netwerkprogramma Brabantstad
  • Voorzitter Stuurgroep Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant
  • Lid SKVV – bestuurlijk overleg Stadsregio’s Verkeer en Vervoer 2006-2010
  • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
 • Gemeente Eindhoven 1999-2006
  • Hoofd Bestuurs- en beleidsadvisering/Sector Strategie 2002-2006
  • Trekker Internationaliseringsstrategie Brainport Eindhoven 2002-2006
  • Lid bestuurlijke regiegroep Convenantstedelijk gebied Eindhoven, 2003-2004
  • Lid van de Commissie Houben,  toekomst van het VMBO in Eindhoven, 2004
  • Projectleider Dualisering, 2001-2002
  • Programmamanager grotestedenbeleid, 1999-2002
  • Bestuursadviseur, 1999-2002
 • Sociaal-Economische Raad 1989-1999
  • Coördinator Nationaal Sociaal-Economisch Beleid, 1995-1999
  • Beleidsmedewerker Economische Zaken, 1994-1995
  • Beleidsmedewerker Onderwijs, Arbeidsmarkt, Ordening en  Consumentenaangelegen-heden, 1989-1994
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stage, 1988