Van links naar rechts: Johan van den Hout, Erik van Merrienboer, Bert Pauli, Wim van de Donk, Henri Swinkels, Anne-Marie Spierings, Christophe van der Maat en Marcel van Bijnen.

Iedere gedeputeerde heeft een eigen portefeuille waarvoor hij of zij het eerste bestuurlijke aanspreekpunt is. Het college bestaat uit:

Taken

De belangrijkste taak van gedeputeerden is het voorbereiden en uitvoeren van besluiten door Provinciale Staten. Daarnaast voeren GS een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit en houden zij toezicht op de gemeentebesturen. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. GS worden voorgezeten door de commisaris van de Koning en vergaderen ten minste éénmaal in de week. De besluiten worden openbaar gemaakt door publicatie van de openbare besluitenlijst. Publicatie vindt meestal direct na de vergadering plaats.

Verhouding GS - PS

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is vergelijkbaar met die tussen kabinet en volksvertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten door Provinciale Staten op de uitvoering van het beleid kunnen worden aangesproken. De Gedeputeerden zijn geen lid van Provinciale Staten, net als ministers geen lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer.

Zie ook