Het toezicht richt zich op systemen en risico’s, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen en gebruikmakend van hun eigen controlerende organen (=horizontale controle).

Verordening
Om als toezichthouder de juiste informatie van lokale overheden te ontvangen, hebben PS de verordening systematische toezichtinformatie provincie Noord-Brabant vastgesteld. Uitgangspunt van de verordening is dat lokale overheden hun verantwoordingsinformatie maar één keer hoeven aan te leveren.
Lees de verordening.

Zie ook