Het doel van het BPO is de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving in Noord-Brabant te bewaken en te verbeteren. BPO-leden maken op strategisch niveau afspraken over de gezamenlijke aanpak van Brabantbrede en regio-overstijgende zaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Partners in de samenwerking

 • Brabantse gemeenten
 • Brabantse Omgevingsdiensten
 • Brabantse veiligheidsregio’s
 • Waterschappen
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Rijkswaterstaat
 • Terrein beherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap)

Al deze partners dragen vanuit hun eigen (wettelijke) rol en bijbehorende taken bij aan het doel. De provincie coördineert deze samenwerking.

Speerpunten BPO in 2017 en 2018

Voor 2017 en 2018 heeft het BPO gekozen voor een branchegerichte benadering met slechts 3 speerpunten en met een focus op organisatorische randvoorwaarden. Het BPO heeft de speerpunten en randvoorwaarden benoemd. Hierbij geeft zij richting aan:

 • Wat moet er gebeuren?Welke ontwikkeling moet plaatsvinden?
 • Welke partijen kunnen hierin een rol spelen?
 • Wat verwachten we van elkaar?
Het BPO heeft de volgende 3 speerpunten vastgesteld:
 1. Transitie Zorgvuldige Veehouderij (TZV)
 2. Risicorelevante bedrijven
 3. Sanering Asbestdaken 2024
Het BPO heeft de volgende 4 organisatorische randvoorwaarden benoemd:
 1. Informatie- en data-uitwisseling
 2. Cultuurverandering
 3. Samenwerking bestuurs- en strafrecht
 4. Ketenaanpak

Voor meer informatie: BPO@brabant.nl