Het BPO coördineert dit en maakt afspraken over de onderlinge samenwerking van bevoegde gezagen en Omgevingsdiensten.

Omgevingswet, milieu, klimaat en veiligheid

In de komende jaren staat de Brabantse samenwerking in het fysieke domein voor een aantal grote uitdagingen. Zo komt de Omgevingswet er aan en worden door de maatschappij steeds hogere eisen gesteld aan het realiseren van milieu-, klimaat-, veiligheid- en gezondheidsdoelstellingen. Ook vragen bestuurders om steviger verbinden van bestuursrecht en strafrecht. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van gemeenten, operationele kaders van omgevingsdiensten, werkgebieden van veiligheidsregio’s of waterschappen en uitvoeringsorganisaties van ministeries. Om die reden wordt na de zomer van 2018 in het BPO gewerkt aan een nieuw Interbestuurlijk Programma 2019-2023 en een Jaaragenda 2019.

Vragen of informatie over het BPO?

Contact opnemen met het BPO kan via de secretaris Wim Brinker. Stuur een e-mail naar BPO@brabant.nl

Contact

Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht