In dit kader vinden werkzaamheden plaats op het gebied van:

Bestuurlijke organisatie
 • Samenwerking
 • Positie provincie in het openbaar bestuur
 • Gemeentelijke herindeling
 • Integriteitstoets gemeentelijke ambtsdragers
 • Privaatrechtelijke deelnemingen door gemeenten
Relatiemanagement gemeenten
 • Onderhouden relatie met gemeenten
 • Informatievoorziening over gemeenten via het Gemeentelijk Informatie Overzicht (GIO)
 • Voorbereiden werkbezoeken CdK
Interbestuurlijk toezicht
 • Toezicht op financiën van gemeenten en waterschappen
 • Archieftoezicht
 • Toezicht omgevingsrecht
 • Huisvesting statushouders
Programma Veerkrachtig Bestuur
 • Toekomstgericht traject samen met Brabantse overheidspartners gericht op het krachtig functioneren van bestuurlijk Brabant.