De nota gaat in op de ambities uit het bestuursakkoord, de voortgang daarvan en welke ontwikkelingen en actuele thema’s vragen om extra inzet of bijsturing.

Infographic

Het provinciebestuur heeft de perspectiefnota samengevalt in een infographic.

Contact

Perspectiefnota 2018

Zie ook