De Bestuursrapportage bevat ook voorstellen tot bijsturing (begrotingswijziging) en de consequenties daarvan voor volgende begrotingsjaren in beeld gebracht. Daarmee vormt de Bestuursrapportage 2018 ook de basis voor de Begroting 2019.

Een van de voorstellen in de Bestuursrapportage 2018 is om de vrije begrotingsruimte voor 2018 van € 43,5 miljoen door te schuiven naar de jaren 2020 t/m 2022, zodat in de volgende bestuursperiode jaarlijks in totaal € 46,5 miljoen beschikbaar is voor nieuwe beleidsvoorstellen.

In de Statenvergadering van 28 september 2018 wordt de Bestuursrapportage behandeld, agendapunt 9.A.1

  1. Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 44/18: Bestuursrapportage 2018
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 44/18: 3e begrotingswijziging 2018
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 44/18: Investeringsschema
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 44/18: Lijst Begrotingssubsidies
  7. Bijlage 5 Statenvoorstel 44/18: Instellingsbesluit Reserve Werklocaties
  8. Bijlage 6 Statenvoorstel 44/18: Instellingsbesluit reserve Persoonlijk Ontwikkelbudget
  9. Bijlage 7 Statenvoorstel 44/18: Gewijzigde instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer
  10. Bijlage 8 Statenvoorstel 44/18: Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018

Digitale Bestuursrapportage

Bekijk de digitale Bestuursrapportage 2018 online.

Contact

Bestuursrapportage 2018