In de Statenvergadering van 27 oktober 2017 is de Bestuursrapportage 2017 behandeld, agendapunt 9.3.4:
  1. Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017 (186KB)
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017 ( 61KB)
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 65/17 : Bestuursrapportage 2017 ( 5,92MB)
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 65/17 : Specificatie Bestuursrapportage 2017 ( 36,76MB)
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 65/17 : 3e begrotingswijziging 2017 ( 1003KB)
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 65/17 : Investeringsschema ( 101KB)
  7. Bijlage 5 Statenvoorstel 65/17 : Lijst begrotingssubsidies ( 6,27MB)
  8. Bijlage 6 Statenvoorstel 65/17 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2017 ( 36KB)