In de laatste begroting van deze bestuursperiode ligt de focus op het goed afronden van het Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Gedeputeerde Staten trekken in 2019 extra middelen uit voor een aantal nieuwe ontwikkelingen. Voor het volgend provinciebestuur is daarnaast voldoende financiële ruimte vrijgemaakt om nieuwe, eigen beleidskeuzes te maken. De begroting is meerjarig sluitend, en heeft in 2019 een omvang van € 1,05 miljard. 

In een infographic ziet u de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2019. U kunt ook de digitale begroting bekijken of de volledige begroting doorbladeren.

Contact

Begroting 2019

Zie ook