Met de derde begroting van de bestuursperiode 2015 - 2019 staat Brabant er -met een meerjarig sluitende begroting- gezond voor. Naast de uitvoering van het bestuursakkoord, 'Beweging in Brabant', is er voldoende financiële ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Net als in voorgaande jaren doen Gedeputeerde Staten ook in deze begroting voorstellen om middelen te reserveren voor nieuw beleid.

In een infographic heeft de provincie de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2018 in beeld gebracht. U kunt ook de volledige begroting doorbladeren.

Contact

Begroting 2018

Zie ook