Provinciale Staten hebben op 10 december 2010 ingestemd de met voorstellen. 

  • Energie (Solar en Biobased economy)
  • Cultuur (Brabant Culturele Hoofdstad 2018)
  • Versterking sportinfrastructuur (Olympisch Plan 2028)
  • Mobiliteit (fondsvorming)
  • Grootschalige cultuurhistorische complexen (klooster, industriële complexen, landgoederen)
  • Landschappen van Allure (Maashorst, Groene Woud, Brabantse Wal)

Contact

Investeringsstrategie

Zie ook