Bij het Breedbandfonds heeft de markt inmiddels de taken overgenomen. Verder is de inrichting en uitvoering van de fondsen efficiënt en effectief. Voor de toekomst worden goede resultaten verwacht.

Bij de evaluatie is gekeken naar het Brabant C fonds, Breedbandfonds, Energiefonds, Groen Ontwikkelfonds en het Innovatiefonds. Deze fondsen zijn in 2014 en 2015 opgericht om de Essent-gelden te investeren in de toekomst van Brabant.

Contact

Evaluatie fondsen