De fondsen op een rij :

  • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen voor projecten gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Meer informatie: www.bom.nl
  • Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-ondernemingen die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector. Meer informatie: www.bom.nl    
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners in het Natuur Netwerk Brabant verbindingen tussen natuurlandschappen aan te leggen. Meer informatie: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
  • Brabant C Fonds: € 25 miljoen voor de ontwikkeling en koppeling van samenwerkingsverbanden, stimuleren van de cultuursector om met bijzondere initiatieven te komen en financiering van projecten tot maximaal 30%. Meer informatie: www.brabantc.nl
  • Leisure Ontwikkel Fonds: Circa € 10 miljoen in 10 jaar om de ontwikkeling van innovatief vrijetijdsaanbod te stimuleren, dat structureel bezoekers van verder weg trekt, die langer verblijven en meer besteden. Dit geeft een positieve impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid. Meer informatie: www.lofbrabant.nl
  • Brabant Startup Fonds: € 10 miljoen voor startups bij financiering om tot product-market fit te komen. Het fonds vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en versterkt de technologische groei met krachtige cross-overs van topclusters. Meer informatie: Brabant Startup Fonds

Het werkkapitaal van 3 fondsen blijft voor de provincie zijn waarde houden omdat na verloop van tijd de provincie haar medefinanciering weer terugkrijgt. Zo worden de publieke gelden optimaal ingezet en kan de provincie steeds opnieuw blijven investeren in verschillende projecten.

Zie ook