Podcast: Ruimte voor samenspraak


Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte bestond in 2021 20 jaar. In deze podcastserie ‘Ruimte voor Samenspraak’ wordt teruggeblikt op 20 jaar ruimteontwikkeling in Brabant. Maar vooral wordt er gesproken over actuele maatschappelijke vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.