De woordvoerders zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kunt u terecht op 06 277 452 00.

Woordvoerders

Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris van de Koning Ina Adema

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Economie, Financiën, Kennis- en Talentontwikkeling en Organisatie
Gedeputeerde Erik Ronnes Ruimte en wonen
  Energie, Circulaire economie, Milieu en Europese Programma's
Gedeputeerde Hagar Roijackers  Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak 
Gedeputeerde Stijn Smeulders Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed en Mobiliteit
Gedeputeerde Elies Lemkes - Straver Landbouw, Voedsel, Bodem, Brede welvaart en IPO-bestuur
Provinciale Staten