De woordvoerders zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kunt u terecht op 06 277 452 00.

Woordvoerders

Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris van de Koning Ina Adema
Gedeputeerde Christophe van der Maat Mobiliteit, Financiën en Organisatie
Gedeputeerde Eric de Bie Energie, Erfgoed en Bestuurlijke vernieuwing
Gedeputeerde Erik Ronnes Ruimte en wonen, Omgevingswet en Coördinatie Stikstof
Gedeputeerde Wil van Pinxteren Vrije Tijd, Cultuur en Sport

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Economie, Kennis en Talentontwikkeling
Gedeputeerde Peter Smit Water en Bodem, Van Gogh Nationaal Park en Omgevingsdiensten
Gedeputeerde Elies Lemkes - Straver Landbouw en Voedsel, Natuur en Milieu, Coördinatie gezondheid
Provinciale Staten