De woordvoerders zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kunt u terecht op 06 277 452 00.

Woordvoerders

Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris van de Koning Ina Adema
Gedeputeerde Erik Ronnes Ruimte en wonen
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings Energie, Circulaire economie en Milieu
Gedeputeerde Hagar Roijackers  Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak 
Gedeputeerde Stijn Smeulders Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Economie, Financiën, Kennis- en Talentontwikkeling
Gedeputeerde Suzanne Otters - Bruijnen Mobiliteit, Organisatie en Europese programma's 
Gedeputeerde Elies Lemkes - Straver Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart
Provinciale Staten